Handelns utvecklingsråd

Nordic Retail and Wholesale Conference 2008

Den första Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) arrangerades hösten 2008. Konferensen arrangerades på initiativ av Handelns Utvecklingsråd och Hakon Swenson Stiftelsen. Värd för den första NRWC konferensen var Handelshögskolans Center for Retail (fd Nordiska Detaljhandelshögskolan) i Norrtälje. Inom ramen för konferensen arrangerades ett samarbete med Journal of Retailing and Consumer Services, där ett urval av inskickade och granskade papers bildade ett temanummer i tidskriften (se nedan).

Konferensen var mycket lyckad, totalt deltog närmare 70 handelsforskare under de två konferensdagarna. Konferensprogrammet var uppdelat i ett flertal olika ”tracks”, totalt presenterades 49 forskningspapper med olika handelsinriktning. Konferensen gav mersmak och mynnade ut i att en ny akademisk handelkonferens planerades till hösten 2010. En konferens som Centre for Retail vid Handelshögskolan i Göteborg var värd för och arrangerade den 10-11 november 2010, NRWC 2010.