Handelns utvecklingsråd

NRWA - Nordic Retail and Wholesale Association

Ett problem för nordiska handelsforskare är att de är för få och för utspridda och att de inte alltid känner till varandra. Därför har Hakon Swenson Stiftelsens och Handelsrådet (tidigare Handelns Utvecklingsråd) initierat ett nätverk för handelsforskare.

NRWA är ett handelsinriktat akademiskt forskarnätverk som initierats av och finansieras av huvudmännen Handelsrådet och Hakon Swenson Stiftelsen.

Det finns ett behov av att skapa ett forum där handledare, utbildare, forskare inom handelsforskning kan utbyta tjänster och erfarenheter, eftersom nordiska handelsforskare är få och utspridda och inte alltid känner till varandra.

Vidare råkar många akademiker som intresserar sig för parti- och detaljhandel ut för att den akademiska omvärlden anser att deras forskningsintresse saknar teoretiskt djup. NRWA syftar därför till att hjälpa isolerade handelsforskare att få kontakter med andra forskare med liknande intressen för att fortsätta forska på just detta område.

En viktig uppgift är att organisera forskningskonferensen, NRWC, vartannat år.